Skip to main content Skip to search

Płace

Naszym Klientom oferujemy pełną obsługę płacową pracowników. W ramach usługi przygotowujemy listy płac i rachunki oraz dokonujemy rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym z tytułu wynagrodzeń. Pracownikom przygotowujemy informacje PIT-11 o wypłaconych wynagrodzeniach oraz inne dokumenty związane z otrzymywanymi wynagrodzeniami.